[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V292

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V292 - Giang Hồ Tứ Hải đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Giang Hồ Tứ Hải
Diễn ra từ ngày 19/05/2017 đến ngày 25/05/2017.

Cập Nhật Phiên Bản

  • Cập nhật hoạt động Viên Nguyệt Chi Bảo
  • Chi tiết xem tại: [Phiên Bản Mới] Cập Nhật Nội Dung V292 (dự kiến)

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top