[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V293

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V293 - Anh Hùng Thiếu Niên đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Anh Hùng Thiếu Niên
Diễn ra từ ngày 26/05/2017 đến ngày 01/06/2017.

Cập Nhật Phiên Bản

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top