[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V294

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V294 - Mừng Tết Đoan Dương đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Mừng Tết Đoan Dương
Diễn ra từ ngày 02/06/2017 đến ngày 08/06/2017.

Cập Nhật Phiên Bản

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top