[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V296

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V296 - Vạn Mã Xuất Chinh đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Vạn Mã Xuất Chinh
Diễn ra từ ngày 16/06/2017 đến ngày 22/06/2017.

Cập Nhật Phiên Bản V296

1. Cập nhật hoạt động Cây Kim Tiền

2. Cập nhật hoạt động Lá Vàng

3. Cập nhật giá của Gói Đệ Tam và Đệ Tứ tại hoạt động Long Sinh Cửu Phẩm

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top