[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V298

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V298 - Tùy Phong Khởi Vũ đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Tùy Phong Khởi Vũ
Diễn ra từ ngày 30/06/2017 đến ngày 06/07/2017.

Cập Nhật Phiên Bản V298

1. Đóng hoạt động Quà Nạp Mỗi Ngày

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top