[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V299

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V299 - Quyết Chiến Tứ Linh đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Quyết Chiến Tứ Linh
Diễn ra từ ngày 07/07/2017 đến ngày 13/07/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top