[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V300

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V300 - Phi Long Xuất Thế  đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Phi Long Xuất Thế
Diễn ra từ ngày 14/07/2017 đến ngày 20/07/2017.

Cập Nhật Phiên Bản

Cập nhật vật phẩm : Xưng Bá Võ Lâm

  • Xưng Bá Võ Lâm: Vật phẩm dùng để kích hoạt ẩn tính năng Đồ Long Đao
  • Có thể sở hữu thông qua việc đổi thưởng tại hoạt động Thường Niên

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top