[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V301

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V301 - Phi Thăng Cảnh Giới  đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Phi Thăng Cảnh Giới
Diễn ra từ ngày 21/07/2017 đến ngày 27/07/2017.

Cập Nhật Phiên Bản

  • Tiến hành cập nhật lực chiến của Huân Chương Đệ Tam Bách Chương để phù hợp với bản cập nhật
  • Mở thêm Tab Vàng bán các vật phẩm Chỉ Mua Được Bằng Vàng tại Tiền Trang Chi Mộng
  • Cập nhật hệ thống nâng cấp Ỷ Thiên Kiếm.
  • Đóng hệ thống Xung Mạch để tạm thời kiểm tra và nâng cấp
  • Đóng Tab Tiềm Năng tại hoạt động đặc biệt
  • Giới thiệu hoạt động mới : Đồng Hành Cùng Võ Lâm Chi Mộng

Chi tiết xem tại:[Phiên Bản Mới] Big Update Phi Thăng Cảnh Giới V301 (dự kiến)

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top