[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V302

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V302- Kế Thừa Tinh Hoa đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Kế Thừa Tinh Hoa
Diễn ra từ ngày 28/07/2017 đến ngày 03/08/2017.

Cập Nhật Thông Tin Sau Bảo Trì

1. Hoạt động Chinh Chiến - V302

  • Hoạt động diễn ra từ ngày 28/07/2017 đến 23:59 ngày 03/08/2017.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể nhận được Gói Quà Chinh Chiến V302 khi đổi thưởng tại giao diện của hoạt động

2. Cập Nhật Phó Bản

  • Tiến hành đóng các Phó Bản Sơ
  • Lưu Ý: Trong quá trình cập nhật phiên bản đã xảy ra một số vấn đề ngoài ý muốn nên thông tin hiển thị thông báo phần thưởng khi hoàn thành phó bản sẽ bị sai lệch. Dưới đây mới chính là phần thưởng được cập nhật chính thức. Vấn đề hiển thị không đúng trong game sẽ được khắc phục ở những lần cập nhật sau.
  • Cập nhật phần thưởng mới cho tất cả các phó bản:
TrungCaoSiêu
Phó Bản Bảo Kim*1 Phó Bản Bảo Kim*2 Phó Bản Bảo Kim*3

3. Cập Nhật Công Thức Đổi Mới

  • Vị trí: Hoạt động Tính Năng - Tab Phần Thưởng Phó Bản
  • Sử dụng phần thưởng phó bản để đổi các phần thưởng tại giao diện.

4. Hoạt động Mỗi Ngày Mỗi Vui

  • Vị trí: Tab Hoạt động Mỗi Ngày Mỗi Vui
  • Diễn ra vào các ngày 29 - 30 Tháng 07 và Ngày 01 - 02 Tháng 08
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng:

Đá Bách Tinh - Nguyên liệu chính dùng để tiến cấp trang bị cấp 200.

5. Mở hoạt động Ma Binh

  • Hoạt động diễn ra từ ngày 28/07/2017 đến 23:59 ngày 03/08/2017.
  • Thời gian đua TOP :từ ngày 28/07/2017 đến 23:59 ngày 02/08/2017.
  • Thời gian nhận thưởng: Từ 00:01 đến 23:59 ngày 03/08/2017.
  • Phần thưởng: TOP 5 nhận được Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*10 (Khóa)

Chi tiết xem tại: [Phiên Bản Mới] Phiên Bản Mới V302 (dự kiến)

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top