[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V303

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V303 - Khai Thiên Lập Địa đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Khai Thiên Lập Địa
Diễn ra từ ngày 04/08/2017 đến ngày 10/08/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top