[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V304

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V304 - Xuất Chiến Thần Uy  đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Xuất Chiến Thần Uy
Diễn ra từ ngày 11/08/2017 đến ngày 17/08/2017.

Cập Nhật Thông Tin Sau Bảo Trì

1. Tạm thời khi đánh quái sẽ không nhận được Ma Khí. Vấn đề này sẽ được khắc phục sớm và có thông báo ngay khi có tin mới.

2. Tiến hành cập nhật phần thưởng cho Võ Lâm Linh Đơn

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top