[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V307

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V307 - Ký Ức Anh Hùng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Ký Ức Anh Hùng
Diễn ra từ ngày 01/09/2017 đến ngày 07/09/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top