[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V308

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V308 - Di Sư Kiện Tướng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Di Sư Kiện Tướng
Diễn ra từ ngày 08/09/2017 đến ngày 14/09/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top