[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V311

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V311 - Vui Hội Đêm Trăng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Vui Hội Đêm Trăng 
Diễn ra từ ngày 29/09/2017 đến ngày 05/10/2017.

Cập Nhật Tin Phiên Bản Sau Bảo Trì

Sau khi cập nhật phiên bản hoàn tất sẽ có điều chỉnh phiên bản dự kiến với các nội dung chính như sau:

  • Tạm hoãn tiến trình cập nhật hệ thống cảnh giới.
  • Mở hoạt động Ưu Đãi Cuối Tháng với phần thưởng 2.000.000 Vé Vàng.
  • Mở công thức đổi Lục Long Thời Thừa - Tính năng Lục Long.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top