[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V313

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V313 - Trấn Hùng Xưng Vương đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Trấn Hùng Xưng Vương 
Diễn ra từ ngày 13/10/2017 đến ngày 19/10/2017.

Cập Nhật Phiên Bản Sau Update

  • Cập nhật Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game --> Đại Hội Tỷ Võ Liên Server
  • Cập nhật tính năng nhắc nhở khi dưỡng thành tính năng Truyền Kỳ : Tương Dương Chiến và Luận Kiếm.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top