[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V317

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V317 - Thanh Danh Thước Khải đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Thanh Danh Thước Khải 
Diễn ra từ ngày 10/11/2017 đến ngày 16/11/2017.

Cập Nhật Phiên Bản Sau Update

[Giới Thiệu]Hoạt động Nội Lực Cái Thế

[Cập Nhật] Thủ Khố

Tiến hành điều chỉnh Khóa - Cất một số các vật phẩm vào Thủ Khố như sau:

Vật PhẩmVật Phẩm
Giáng Long Tinh Thánh Hạt Trảo
Vũ Long Tinh Ngọc Thiềm Tiên
Phi Long Tinh Linh Xà Đảm
Vân Long Tinh Phong Ngô Thích
Bạch Long Huyết Thiên Thù Nha
Thiên Long Tinh
Đằng Thiên Vũ

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top