[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V319

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V319 - Nhân Giả Vô Lo đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Nhân Giả Vô Lo
Diễn ra từ ngày 24/11/2017 đến ngày 30/11/2017.

Cập Nhật Sau Bảo Trì

1. Hoạt động Ma Binh

  • Ngưng điều chỉnh như đã thông báo tại tin phiên bản. Boss Ma Binh sẽ tiếp tục xuất hiện vào lúc 15:00 hằng ngày.

2. Hoạt động Nội Lực Cái Thế

  • Tích Lũy 666 Vàng tại hoạt động chỉ được tính tích lũy trong ngày. Qua ngày mới mức tích lũy sẽ bị reset về 0.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top