[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V320

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V320 - Trí Giả Bất Hoặc đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Trí Giả Bất Hoặc
Diễn ra từ ngày 01/12/2017 đến ngày 07/12/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top