[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V329

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V329 - Hồi Thiên Khải Tấu đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Hồi Thiên Khải Tấu
Diễn ra từ ngày 02/02/2018 đến ngày 08/02/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top