[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V330

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V330 - Trọn Tình Phu Thê đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Trọn Tình Phu Thê
Diễn ra từ ngày 09/02/2018 đến ngày 15/02/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top