[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V333

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V333 - Nữ Nhi Chi Mộng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Nữ Nhi Chi Mộng
Diễn ra từ ngày 02/03/2018 đến ngày 08/03/2018.

Cập Nhật Sau Bảo Trì

1. Thần binh - Hỏa Ma Đao

  • Sẽ được cập nhật thuộc tính trong thời gian diễn ra phiên bản V333 - Nữ Nhi Chi Mộng

2. Nâng Cấp Võ Phòng

  • Tính năng Nâng Cấp Võ Phòng sẽ tiếp tục được cập nhật về vấn đề hiển thị số lượng nguyên liệu trên giao diện Cuongf Hóa. Vấn đề này không ảnh hưởng đến tính năng.

3. Tiêu Vàng Nhận Thưởng

  • Bổ sung thêm công thức để đổi thưởng bằng Gói Quà Tiêu Vàng Nhận Thưởng
  • Hoạt động chỉ được tính tích lũy tiêu vàng thông qua các hoạt động: Sử dụng Vàng (Không Khóa) để mua vật phẩm tại Cửa Hàng Nguyên Bảo và Tiền Trang Chi Mộng, quay Vòng Quay Đỉnh Phong và luyện công pháp Công Phu.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top