[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V342

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V342 - Xưng Hùng Thiên Hạ đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Xưng Hùng Thiên Hạ
Diễn ra từ ngày 04/05/2018 đến ngày 10/05/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top