[Thông báo] Hoàn tất Bảo trì cập nhật V251 Đại Hội Đồ Sư

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật phiên bản 251 đã được hoàn tất, Ngay bay giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm phiên bản mới V251 - Đại Hội Đồ Sư.

Sự kiện: Đại Hội Đồ Sư
Diễn ra từ ngày 05/08/2016 đến ngày 11/08/2016.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top