[Thông báo] Hoàn Tất Bảo Trì Máy Chủ [11]Vân Long đến [15]Truy Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo, tiến trình bảo trì các Máy Chủ [11]Vân Long đến [15]Truy Long đã hoàn tất với thông tin cụ thể như sau:

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể tiến hành đăng nhập các máy chủ [11]Vân Long đến [15]Truy Long để tiếp tục trải nghiệm cùng phiên bản V266 - Thiên Sư Đại Lễ

Chúc tất cả quý Nhân Sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top