[Thông báo] Hoàn Tất Bảo Trì Máy Chủ [555] Thanh Võ và [575] Huynh Võ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo, tiến trình bảo trì Máy Chủ [555] Thanh Võ và [575] Huynh Võ đã hoàn tất với thông tin cụ thể như sau:

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể tiến hành đăng nhập để tiếp tục trải nghiệm cùng phiên bản V290 - Hoa Khai Kiến Phật

Chúc tất cả quý Nhân Sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top