[Thông báo] Hoàn Tất Bảo Trì Nhanh Toàn Cụm Máy Chủ VLCM

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì nhanh toàn cụm máy chủ đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể tiếp tục trải nghiệm

Sự kiện: Táo Quân Hồi Điện
Diễn ra từ ngày 20/01/2017 đến ngày 26/01/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top