[Thông báo] Hoàn Tất Gộp Máy Chủ Ngày 05/06/2017

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về tình hình gộp máy chủ ngày 05/06 với nội dung cụ thể như sau:

Danh sách các máy chủ đã hoàn thành

Máy Chủ
1 16 – Hoàng Long 16 – Hoàng Long
21 – Đại Long
2 249 – Triệu Hổ 249 – Triệu Hổ
273 – Băng Hổ
3 773 – Anh Kê 773 – Anh Kê
777 – Tinh Kê
778 – Thông Kê
779 – Võ Kê
4 780 – Học Kê 780 – Học Kê
781 – Xưng Kê
782 – Bá Kê
783 – Giang Kê

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập và trải nghiệm cùng Võ Lâm Chi Mộng

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top