[Thông báo] Hoàn Tất Gộp Máy Chủ Ngày 17/07/2017

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về tình hình gộp máy chủ ngày với nội dung cụ thể như sau:

Danh sách các máy chủ đã hoàn thành

Máy Chủ
2 751 – Hồng Kê 751 – Hồng Kê
754 – Hỏa Kê
758 – Kim Kê
3 762 – Duyên Kê 762 – Duyên Kê
769 – Chí Kê
773 – Anh Kê
780 – Học Kê
4 790 – Vũ Kê 790 – Vũ Kê
791 – Chiến Kê
792 – Hổ Kê
793 – Xuất Kê
5 794 – Thế Kê 794 – Thế Kê
795 – Quang Kê
796 – Minh Kê
797 – Đỉnh Kê

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập và trải nghiệm cùng Võ Lâm Chi Mộng

Danh Sách Máy Chủ Tạm Hoãn Gộp

Máy Chủ
1 451 – Thần Võ 451 – Thần Võ
483 – Bá Võ

Riêng S483 sẽ được tiếp tục bảo trì dự kiến đến 23:00 ngày 17/07/2017

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top