[Thông báo] Hoàn Tất Gộp Máy Chủ Ngày 20/06/2017

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về tình hình gộp máy chủ ngày với nội dung cụ thể như sau:

Danh sách các máy chủ đã hoàn thành

Máy Chủ
1 44 – Du Long 44 – Du Long
50 – Huyền Long
2 144 – Hỏa Điêu 144 – Hỏa Điêu
153 – Thanh Điêu
3 333 – Bình Mã 333 – Bình Mã
365 – Dũng Mã
5 601 – Võ Lâm 601 – Võ Lâm
621 – Thất Lâm
6 702 – Công Lâm 702 – Công Lâm
718 – Tín Lâm
7 784 – Hồ Kê 784 – Hồ Kê
785 – Chu Kê
8 786 – Tước Kê 786 – Tước Kê
787 – Thanh Kê
788 – Long Kê
789 – Huyền Kê

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập và trải nghiệm cùng Võ Lâm Chi Mộng

Danh Sách Máy Chủ Tạm Hoãn Gộp

Máy Chủ
4 555 – Thanh Võ 555 – Thanh Võ
575 – Huynh Võ

Riêng đối với máy chủ S575 - Huynh Võ sẽ được tiến hành bảo trì đến 19:00 ngày 21/06/2017.

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top