[Thông báo] Hoàn Tất Gộp Máy Chủ Ngày 22/11/2016

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về tình hình gộp máy chủ ngày 22/11với nội dung cụ thể như sau:

Danh sách các máy chủ đã hoàn thành

Máy Chủ
2 706 – Kỳ Lâm 706 – Kỳ Lâm
708 – Huỳnh Lâm
3 710 – Trung Lâm 710 – Trung Lâm
712 – Thánh Lâm
4 714 – Nhân Lâm  714 – Nhân Lâm
 715 – Lễ Lâm
 716 – Nghĩa Lâm
 717 – Trí Lâm
5 718 – Tín Lâm 718 – Tín Lâm
719 – Hiếu Lâm
720 – Phương Lâm
721 – Vũ Lâm

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập và trải nghiệm cùng Võ Lâm Chi Mộng

Danh sách máy được hoãn lại

Máy Chủ
1 535 – Ngọ Võ 535 – Ngọ Võ
547 – Thất Võ

Đối với cụm máy chủ tạm hoãn 547 - Thất Võ, Ban Điều Hành sẽ tiến hành bảo trì để kiểm tra để giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn. Thời gian dự kiện sẽ kéo dài đến 06:30 ngày 23/11/2016. Riêng cụm máy chủ 535 - Ngọ Võ hiện tại đã có thể tiến hành đăng nhập.

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.zing.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top