[Thông báo]Hoạt động Săn Boss Tất Phương

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Bổn Trang xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc cập nhật nội dung hoạt động Săn Boss Tất Phương với nội dung chi tiết như sau:

  • Hoạt động Săn Boss Tất Phương

- Thời gian: Vào lúc 20:00. Kéo dài từ ngày 03 đến 09 tháng 06 năm 2016.

- Địa điểm: tại bản đồ Bạch Đà (Kênh 2)

  • Lưu ý: Boss sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại 1 số sever

- Phần thưởng:

Phần ThưởngSố Lượng
Tất Phương Vũ*1(không khóa) 1
Hồng Ngọc Hoàn Mỹ*1(không khóa) 1
Mã Não Hoàn Mỹ*1(không khóa) 1
Phỉ Thúy Hoàn Mỹ*1(không khóa) 1
Bách Thú Ấn*1(không khóa) 1
Đá Bổ Thiên*1(không khóa) 1
Đá Bổ Thiên*1(không khóa) 1
Đá Bổ Thiên*1(không khóa) 1
Đá Bổ Thiên*1(không khóa) 1
Đá Bổ Thiên*1(không khóa) 1
Bùa Cường Hóa*1(không khóa) 1
Bùa Cường Hóa*1(không khóa) 1
Bùa Cường Hóa*1(không khóa) 1
Bùa Cường Hóa*1(không khóa) 1
Bùa Cường Hóa*1(không khóa) 1
Bùa Cường Hóa*1(không khóa) 1
Bùa Cường Hóa*1(không khóa) 1

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top