[Thông báo] Hoạt động Tri Ân - Tri Ngộ tại V245

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để tránh trường hợp ngoài ý muốn, không nhận được các vật phẩm Tri Ân Đệ Nhất, Tri Ân Đệ Nhị, Tri Ân Đệ Tam, Tri Ân Đệ Tứ, Tri Ân Đệ Ngũ.

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ một số thay đổi tại hoạt động Tri Ân- Tri Ngộ, với nội dung như sau:

Tri Ân - Tri Ngộ

 • Quý Nhân sĩ sẽ biết được tổng số vàng đã đóng góp xây dựng Tương Dương thông qua việc gửi yêu cầu hỗ trợ tại: http://hotro.zing.vn/
 • Khi gửi yêu cầu hỗ trợ về vấn đề kiểm tra mức vàng đã đóng góp trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến thời gian hiện tại, bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ kiểm tra và thông báo cho Quý Nhân sĩ biết về thông tin mức nạp và vật phẩm sẽ nhận được tương ứng với mức nạp.
 • Việc nhận các vật phẩm Tri Ân Đệ Nhất, Tri Ân Đệ Nhị, Tri Ân Đệ Tam, Tri Ân Đệ Tứ, Tri Ân Đệ Ngũ sẽ được chuyển vào thủ khố mà không cần bất kỳ thao tác nhận nào trong game.
 • Do chương trình có sự thay đổi về cách thức nhận vật phẩm Tri Ân, vì vậy Ban Điều Hành quyết định gửi đến Quý Nhân sĩ Quà Tri Ân vì sự thay đổi đột ngột này.

Ban Điều Hành xin khuyến cáo

 • Lưu ý:
  • Khi Quý Nhân sĩ gửi yêu cầu kiểm tra về bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng, vui lòng luôn luôn để trống 5 ô tại NPC Thủ Khố để thuận tiện trong việc hỗ trợ vật phẩm.
  • Khi đã đổi nhầm Gói Quà Tri Ân, vui lòng không thao tác sử dụng bất kỳ vật phẩm nào trong gói quà để việc hỗ trợ có thể dễ dàng hơn.
  • Những trường hợp đổi nhầm gói quà và sử dụng các vật phẩm trong gói quà sẽ không được hỗ trợ.
Top