[Thông báo] Hợp nhất cổng 360game

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Kể từ ngày 18/04/2014, Võ Lâm Chi Mộng sẽ chính thức hợp nhất các máy chủ mới tại các cổng game Zing Me, Zing Play, Yahoo, Vui Game.

Nội dung hợp nhất:

  • Cụm máy chủ cũ tại các cổng game Zing Me, Zing Play, Yahoo, Vui Game vẫn hoạt động bình thường.
  • Cụm máy chủ mới (từ 301 trở đi) sẽ trở thành Cụm máy chủ 360game.
  • Tại các cổng game Zing Me, Zing Play, Yahoo, Vui Game, các máy chủ mới sẽ liên thông với cụm máy chủ mới (từ máy chủ 301 trở đi ở Võ Lâm Chi Mộng).
  • Các máy chủ mới sẽ không áp dụng sự kiện: Online Nhận Thưởng
  • Sự kiện Lệnh Bài Tân Thủ vẫn diễn ra bình thường.

Với sự hợp nhất này, Ban Điều Hành mong rằng những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top