[Thông báo] Hướng dẫn đổi Mảnh Đỉnh Phong Từ phiên bản V294

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo về việc Hỗ Trợ Đổi Mảnh Đỉnh Phong trong thời gian sắp đến đối với tất cả các nhân sĩ của Võ Lâm Chi Mộng như sau:

Đóng Tab Đỉnh Phong Thú

      • Sau khi cập nhật xong phiên bản V294 - Mừng Tết Đoan Dương, Ban Điều Hành đã tiến hành đóng giao diện của Tab Đỉnh Phong - Hoạt động đặc biệt.
      • Nay Ban Điều Hành xin thông báo về phương thức đổi Mảnh Đỉnh Phong sang các mảnh thú Đỉnh Phong trong giới gian sắp đến:

Các công thức đổi Mảnh Đỉnh Phong vẫn sẽ là 1 Mảnh Đỉnh Phong = 1 Mảnh Thú Đỉnh Phong. Riêng với Vọng Thiên Hống vẫn sẽ là 5 Mảnh Đỉnh Phong = 1 Mảnh Vọng Thiên Hống

Quý Nhân sĩ khi có nhu cầu đổi Mảnh Đỉnh Phong sang mảnh Thú Đỉnh Phong vui lòng gửi hỗ trợ tại đây. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tiếp nhận thông tin và ưu tiên xử lý đối với yêu cầu hỗ trợ này.

Nay Kính báo,

Top