[Thông báo] Kết Quả Trao Giải Bảo Kiếm Tặng Anh Hùng

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo trao giải thưởng sự kiện Bảo Kiếm Tặng Anh Hùng diễn ra trong sự kiện V222 vừa qua.

Sau đây là danh sách các Nhân Sĩ có mức nạp cao nhất Liên Cổng Game trong sự kiện.

  • Quý Nhân Sĩ sẽ được nhận trực tiếp vật phẩm vào hành trang trong vòng từ ngày 25/01 đến hết ngày 31/01/2016.
HạngNhân VậtMáy ChủTổng Mức NạpThời gian đạt tổng mức nạpPhần Thưởng
1 MrTOAN6669  6-THIENLONG 429.000 2016-01-15 21:52:57

2 OKMEN 603-THIENLAM 286.000 2016-01-15 22:41:57
3 AnhHungXaLo 61-NGULONG 91.100 2016-01-15 11:23:46
 
1 hanh1986 70-KHANGLONG 73.000 2016-01-16 16:20:30
2 Ŋђớ 153-THANHDIEU 30.000 2016-01-16 00:04:53
3 MrTOAN6669 6-THIENLONG 30.000 2016-01-16 00:18:37
 
1 Su  103-THUONGLONG  175.100 2016-01-17 03:40:04
2 AnhHungXaLo  61-NGULONG  70.000 2016-01-17 00:42:10
3 AliAlo  514-TUONGVO  32.100 2016-01-17 12:22:22
 
1 ĐạiCaHận 303-HACMA 175.100 2016-01-18 10:00:50
2 AnhHungXaLo  61-NGULONG  70.000 2016-01-18 00:09:52
3 MissUSD123 601-VOLAM 32.100 2016-01-18 00:10:49
 
1 Su  103-THUONGLONG  160.000 2016-01-19 18:32:10
2 KjeuLjnhNhj 121-KYLONG 93.100 2016-01-19 15:39:45
3 MrTOAN6669  6-THIENLONG  91.000 2016-01-19 00:11:08
 
1 MrTOAN6669  6-THIENLONG  84.000 2016-01-20 22:06:04
2 tiendat 606-VIENLAM 45.000 2016-01-20 19:43:13
3 MissUSD123 601-VOLAM 30.000 2016-01-20 00:26:53
 
1 MrTOAN6669  6-THIENLONG  489.000 2016-01-21 06:49:32
2 tiendat 606-VIENLAM 90.000 2016-01-21 17:56:09
3 MissUSD123 601-VOLAM 90.000 2016-01-21 02:12:45
Top