[Thông báo] Kết thúc bảo trì cập nhật phiên bản V259 - Ải Môn Quan

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V259 - Ải Môn Quan đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Ải Môn Quan
Diễn ra từ ngày 30/09/2016 đến ngày 06/10/2016.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top