[Thông báo] Kết thúc chương trình ưu đãi 2014

Q
úy nhân sĩ thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo chương trình nhận ưu đãi 2014 sẽ kết thúc vào ngày 01/08/2015. Và tiếp nối chương trình ưu đãi 2015, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin giới thiệu chương trình ưu đãi mới.

Nội dung chương trình ưu đãi 2015 như sau:

  • Thể lệ VIP 2015
  • Vòng quay phúc lợi
  • Quyền lợi Hội Viên VIP

Với chương trình ưu đãi 2015 này, hứa hẹn sẽ đem đến cho quý Nhân Sĩ sự thuận tiện và chất lượng phục vụ được tốt hơn trong quá trình tham gia trải nghiệm sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top