[Thông Báo] Lỗi Cường Hóa Vật Phẩm

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Quý Nhân sĩ thân mến, sau khi cập nhật phiên bản V342 - Xưng Hùng Thiên Hạ đã xuất hiện lỗi cường hóa vật phẩm ngoài ý muốn. Nay Ban Điều Hành xin thông báo như sau:

Lỗi Cường Hóa

Kính thưa Quý Nhân sĩ,

Sau khi tiến trình cập nhật phiên bản V342 - Xưng Hùng Thiên Hạ được hoàn tất đã xuất hiện Lỗi Cường Hóa Vật Phẩm ngoài ý muốn.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo,

Ban Điều Hành xin cam kết sẽ xử lý lỗi này trong thời gian sớm nhất.

Trong thời gian từ 00:00 ngày 04/05/2018 đến khi có thông báo tiếp theo, Quý Nhân sĩ vui lòng lưu ý các vấn đề sau:

  • 1. Không thực hiện thao tác Cường hóa vật phẩm bằng Bùa Cường Hóa.
  • 2. Không thao tác hủy các vật phẩm đã gặp phải lỗi cường hóa.

Ban Điều Hành sẽ thông báo hướng hỗ trợ cho Quý Nhân sĩ trước 18:00 ngày 04/05/2018.

Ban Điều Hành kính báo,

Top