[Thông báo] Lỗi Hạn Sử Dụng Vật Phẩm

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành thành thật gửi đến quý nhân sĩ lời cáo lỗi chân thành nhất về lỗi đã xảy ra trong quá trình cập nhật phiên bản V62.

Cụ thể, Đá Rèn Huân Chương bị lỗi hạn sử dụng (ngày 23/11/2014)

 

Do vậy, Ban Điều Hành sẽ nhanh chóng điều chỉnh lỗi trên trong sáng sớm ngày mai.

Thời gian sửa lỗi: trước 12 giờ ngày 26/11/2014.

 

Ban Điều Hành sẽ khắc phục và tiếp thu đóng góp của quý nhân sĩ ở hiện tại và trong thời gian sắp tới để có thể hoàn thiện thế giới Võ Lâm Chi Mộng đặc sắc và phong phú tính năng.

Kính mong quý nhân sĩ thông cảm vì sự cố bất tiện này !

Trân trọng cáo lỗi cùng quý nhân sĩ.

Top