[Thông báo] Lỗi hiển thị hoạt động Long Sinh Cửu Phẩm V289

Quý Nhân sĩ thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc xuất hiện lỗi hiển thị tại hoạt động Long Sinh Cửu Phẩm V289 - Gói Tam Phẩm và Tứ Phẩm với các nội dung chính như sau:

Thông Báo Lỗi Hiển Thị

Lời đầu tiên, Ban Điều Hành xin cáo lỗi đến Quý Nhân sĩ về việc xuất hiện lỗi hiển thị sai thông tin phần thưởng tại hoạt động Long Sinh Cửu Phẩm - Gói Quà Tam Phẩm và Tứ Phẩm V289 trong lần cập nhật phiên bản V289 - Bách Chiến Bách Thắng vào ngày 28/04/2017.

Trong quá trình kiểm tra và cập nhật hoạt động đã có các vấn đề ngoài ý muốn xảy ra, vì vậy thông tin hiển thị tại giao diện Long Sinh Cửu Phẩm đã chưa cập nhật đúng theo phiên bản

Nay Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về nội dung chi tiết như sau:

Phần Thưởng đúng của gói quà Tam Phẩm và Tứ Phẩm sẽ bao gồm:

Việc hiển thị sai thông tin phần thưởng tại giao diện sẽ được cập nhật lại trong thời gian tới.

Nay Kính báo,

Top