[Thông báo] Lỗi thuộc tính cộng thêm của điểm thân pháp

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ võ lâm về sự cố xảy ra lỗi thuộc tính cộng thêm của điểm thân pháp nhân vật trong phiên bản V116 được cập nhật ngày 03/01/2014.

Do gặp phải sự cố kỹ thuật nên điểm thân pháp của nhân vật không tăng bạo kích và né tránh cho nhân vật (mặc dù điểm tiềm năng của nhân vật và điểm tiềm năng lực chiến của nhân vật hoàn toàn bình thường). Ban Điều Hành đang kiểm tra và xử lý lỗi trên trong thời gian sớm nhất.

Các Nhân Sĩ có thể theo dõi trang chủ của Võ Lâm Chi Mộng để cập nhật những thông tin mới nhất về việc khắc phục sự cố.

Chân thành cáo lỗi cùng quý nhân sĩ,

Nay kính báo,

Top