[Thông báo] Lỗi thuộc tính tấn công

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến,

Trong phiên bản V133 vừa qua, do tính năng Long Châu Truyền Kỳ đã thay đổi dẫn đến tình trạng các nhân sĩ đã sử dụng vật phẩm Long Châu bị giảm điểm tấn công.

  • Long Châu trong các phiên bản trước: 1 viên tăng 256 tấn công.
  • Long Châu trong phiên bản hiện tại: 1 viên tăng 128 tấn công.

Chính vì vậy các nhân sĩ đã sử dụng vật phẩm này sẽ bị giảm điểm tấn công.

Ban Điều Hành xin gửi lời cáo lỗi đến quý nhân sĩ, rất mong quý nhân sĩ thông cảm vì sự cố trên.

Và sẽ đưa ra các biện pháp điều chỉnh về tính năng Long Châu này trong phiên bản V134.

Nay kính báo

Top