[Thông báo]Một số lưu ý khi tham gia tính năng Đại Hội Tỷ Võ - Theo Cụm

Thông Báo

Quý Nhân sĩ thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc thay đổi giới hạn lực chiến khi tham gia tính năng Đại Hội Tỷ Võ - Từng Cụm với nội dung chính như sau:

Điều Kiện Đăng Ký Tham Gia

  • Nhân vật có lực chiến thấp nhất là 1.000.000
  • Phải tham gia báo danh đúng thời gian quy định để nhận được vé tham gia

Điều Kiện Quan Chiến

  • Nhân vật có lực chiến bắt buộc là 20.000.000
  • Chỉ có thể quan chiến khi trợ uy nhân vật đó

Mong rằng với những thay đổi này, Quý Nhân sĩ sẽ có thể trải nghiệm tốt hơn cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top