[Thông báo] Ngạo Kiếm Tranh Bá

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành rất lấy làm cảm kích khi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý nhân sĩ về tính năng Liên Máy Chủ Mới “Ngạo Kiếm Tranh Bá”.

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Thần Binh Khai Quang

Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm và vẫn còn nhiều điều bất cập như lag do máy chủ bị quá tải, Boss Thủ Hộ Giả tái tạo liên tục. Ban Điều Hành rất lấy làm tiếc và gửi đến quý nhân sĩ đã luôn ủng hộ Võ Lâm Chi Mộng lời cáo lỗi chân thành.

Kính mong quý nhân sĩ thông cảm và chờ đợi những điều chỉnh tiếp theo, nhằm mang đến cho quý nhân sĩ những giây phút trải nghiệm tính năng mới một cách hoàn thiện và tốt nhất có thể.

Mong quý nhân sĩ thông cảm và chờ đợi những điều chỉnh tiếp theo của Ban Điều Hành trong thời gian sớm nhất. Cụ thể sẽ điều chỉnh số Kênh tham gia phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Ban Điều Hành vẫn sẽ luôn cố gắng hết sức điều chỉnh theo yêu cầu của đông đảo quý nhân sĩ nhằm mang đến cho quý nhân sĩ những giây phút trải nghiệm tính năng một cách hoàn thiện và tốt nhất có thể trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng,

Top