[Thông Báo Ngày 24/11] Bảo Trì Máy Chủ [11]Vân Long đến [15]Truy Long

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Ban Điều Hành VLCM sẽ tiến hành bảo trì một số cụm máy chủ Võ Lâm Chi Mộng trong thời gian ngắn. Thông tin cụ thể như sau:

      • Thời gian bảo trì (dự kiến): Bắt đầu từ 11:00 đến 23:59 ngày 24/11/2016.

Sau khi kết thúc tiến trình bảo trì, Ban Điều Hành sẽ có thông báo nếu tiến trình kết thúc sớm hơn dự kiến.

      • Phạm vi:

Máy Chủ [11]Vân Long đến [15]Truy Long

Chúc tất cả quý Nhân Sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top