[Thông báo] Nghênh Khách Đường nghỉ lễ 02/09

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Hòa cùng niềm vui chào mừng ngày 02/09, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin chúc nhân sĩ một ngày lễ thật vui bên gia đình và bằng hữu. Đồng thời, Ban Điều Hành cũng xin thông báo đến toàn thể nhân sĩ võ lâm về thời gian nghỉ lễ của Nghênh Khách Đường tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh như sau:

Lý doDịch vụThời gian nghỉHoạt động bình thường
Nghỉ lễ 02/09/2014 NKĐ Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng 02/09/2014 03/09/2014

Lưu ý: Số điện thoại hotline 1900 561 558 (bấm phím 4, cước phí 2.000 VNĐ/phút) và kênh hỗ trợ trực tuyến vẫn hoạt động bình thường trong thời gian Nghênh Khách Đường nghỉ lễ 02/09.

Nay kính báo,

Top