[Thông báo] Nhận Đá Thần Ấn - Vĩnh Viễn tại V248

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc Nhận lại Đá Thần Ấn - Vĩnh Viễn với nội dung như sau:

  • - Tại Phiên bản V247 - Bang Hội Xưng Vương, do có một số lỗi phát sinh liên quan đến Thần Ấn Vĩnh Viễn gây ảnh hưởng đến thuộc tính nhân vật nên Ban Điều Hành Thu hồi tất cả các Thần Ấn Vĩnh Viễn của nhân vật trên tất cả Sever

  • Nay Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ đã có thể nhận lại Đá Thần Ấn - Vĩnh Viễn tại Phiên bản V248.

  • Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm thật tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top