[Thông báo] Nhận Gói Quà Tâm Giao

Quý Nhân sĩ thân mến,

Quý Nhân sĩ thân mến, Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc nhận Gói Quà Tâm Giao khi tích lũy 3.000 vàng vào ngày 30/11/2016 với nội dung chi tiết như sau:

Gói Quà Tâm Giao

Khi tích lũy đủ 3.000 Vàng trong ngày 30/11/2016, Quý Nhân sĩ sẽ nhận được Gói Quà Tâm Giao.

Thông Báo

Vào ngày 30/11/2016, Gói Quà Tâm Giao đã gặp một số vấn đề ngoài ý muốn dẫn đến việc xảy ra tình trạng không nhận được Gói Quà Tâm Giao khi tích lũy đủ 3.000 vàng trong ngày 30/11/2016.

Ban Điều Hành chân thành gửi lời xin lỗi đến Quý Nhân sĩ về vấn đề bất tiện trên.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo và hướng dẫn Quý Nhân sĩ về việc nhận quà khi tích lũy đủ 3.000 vàng trong ngày 30/11/2016.

Nhận Quà

Đối với các tài khoản đã tích lũy đủ 3.000 vàng trong ngày 30/11/2016, Ban Điều Hành sẽ tiến hành chuyển Gói Quà Tâm Giao vào thủ khố

Các gói quà sẽ được chuyển đến Thủ Khố trong ngày 01/12/2016.

Nay Kính báo,

Top