[Thông báo] Nhận Quà Thổi Nến

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo về việc nhận lại các phần thưởng ở trạng thái trao quà thất bại tại chương trình “Thổi nến 5 tuổi – Rinh 55555 quà" với nội dung chính như sau:

Thông Báo

Ngay bay giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể tiến hành đăng nhập vào trang chủ và nhận lại các phần quà ở trạng thái Thất bại tại đây.

Lưu ý:

Quý Nhân sĩ vui lòng không nhận lại cùng lúc nhiều trình duyệt để tránh xảy ra việc nhận quà thất bại hoặc hệ thống bận.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top