[Thông báo] Những cập nhật trong phiên bản V129

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V129 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Hệ thống Lực Chiến Huân Chương:

Các Huân Chương này sẽ được cập nhật lực chiến như sau:

  • Mỗi Huân Chương sẽ cộng 1000 lực chiến.
  • Mỗi cấp sao của mỗi Huân Chương sẽ cộng 500 lực chiến.

2. Hệ thống Lực Chiến Thần Binh:

Các Thần Binh này sẽ được cập nhật lực chiến như sau:

  • Mỗi Thần Binh sẽ cộng 2000 lực chiến.
  • Mỗi cấp sao của mỗi Thần Binh sẽ cộng 1000 lực chiến.

3. Tính năng 3vs3:

Cập nhật phần thưởng kinh nghiệm.

4. Bang Hội Chiến – Tứ Linh Thủ Hộ

Đánh bại Tứ Linh Thủ Hộ sẽ nhận được 5 Long Nguyên Tinh.

5. Chiến Trường Tống Mông

Đổi thời gian thi đấu như sau:

Khung giờ 1Khung giờ 2Khung giờ 3
13h – 14h 17h – 18h 21h – 22h

6. Lịch tính năng theo tháng

TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
1 Hoa Sơn Luận Kiếm ĐHTV Cổng Game ĐHTV Cổng Game Hoa Sơn Luận Kiếm Bang Hội Chiến Du Long Đao Bang Hội Chiến
2 Hoa Sơn Luận Kiếm     Hoa Sơn Luận Kiếm Bang Hội Chiến   Du Long Đao Bang Hội Chiến 
3 Hoa Sơn Luận Kiếm ĐHTV Riêng ĐHTV Riêng Hoa Sơn Luận Kiếm Bang Hội Chiến Du Long Đao Bang Hội Chiến
4 Hoa Sơn Luận Kiếm     Hoa Sơn Luận Kiếm Bang Hội Chiến  Du Long Đao  Bang Hội Chiến 
Top